Objavljeno: 19. 6. 2017 in Blog by Milutin Cvetković, Menadžer poslovnog razvoja | Funkcija poslovni razvoj

Agile – Kada produktivnost iz udžbenika zaživi u praksi

Otvori galeriju

Agilnost nije samo inovativan termin već merljiv i dokazan način da se postigne smanjenje troškova izrade i održavanja softvera, optimizacija, kvalitet isporučenih proizvoda, ali i da se brže usvoje novi proizvodi i reše novi zahtevi. 

Svako od nas je u manjoj ili većoj meri već uveliko agilan, čak i kada o tome ne razmišlja. U svakom poslu pravimo ustupke, dogovore i prilagođavamo se novonastalim okolnostima. Kada projekat zapadne u problem gledaćemo da uradimo sve da se problem reši. Iako ga tako ne nazovemo, u tom trenutku smo sigurno primenili neku od osnovnih postavki agilnog pristupa.

Ovaj metod je nastao kao odgovor na neefikasnost klasičnog pristupa vođenju projekata i usmeren je na racionalizaciju trošenja svih resursa namenjenih tom konkretnom projektu. Ono što ga u osnovi razlikuje od klasičnog „waterfall“ pristupa je da ne zahteva tačnu i detaljnu specifikaciju na početku posla. Na startu se definišu samo osnovne smernice kako bi se odrediti troškovi i cena i to je sve.

Zvuči pomalo zabrinjavajuće? Možda dok se ne upoznate sa tim kako funkcioniše. Nepobitna činjenica je da sekvencijalno, unapred fiksiran plan izvođenja koraka, osim što povećava troškove, često dovodi i do nezavršenih projekata ili privremenih rešenja koja postaju trajna. Sa Agile-om to nije slučaj.

Ovaj pristup je svoju korisnost najbolje pokazao kroz projekte implementacije softverskih rešenja, ali se isto tako dobro može primeniti i u drugim proizvodnim industrijama.

Agilnost nije samo inovativan termin već merljiv i dokazan način da se postigne smanjenje troškova izrade i održavanja softvera, optimizacija, kvalitet isporučenih proizvoda, ali i da se brže usvoje novi proizvodi i reše novi zahtevi.

I tako smo došli do ključne stavke agilnog pristupa - Reakcija na promenu. Visoki troškovi kako na strani naručioca tako i na strani izvršioca dešavaju se ne samo usled toga što je nešto pogrešno procenjeno, definisano ili urađeno nego i zbog promena koje su van kontrole uključenih strana: zakoni, regulatorna tela, zahtevi tržišta. Nepredviđene okolnosti najviše utiču i najviše koštaju pa je zato reakcija na promenu važnija od pridržavanja unapred definisanog plana.

Da bi se obezbedilo pravovremeno reagovanje, agilni pristup podrazumeva konstantnu saradnju sa klijentima u svim fazama projektapre nego slepo poštovanje ugovornih aranžmana. Svaka među-isporuka se prezentuje i dobija saglasnost naručioca tako da na kraju nema iznenađenja, problema ni sporova oko toga šta se smatra prihvatljivim. 

Pri svakoj isporuci izvođač i naručilac mogu dodatno da definišu i menjaju zahteve pošto je promenljiv softver važniji od dokumentacije. Detaljno i striktno definisanje specifikacija na početku projekta dovode do prepreka koje je nekada teško prevazići, a često dodatno koštaju.

Agile omogućava da se te prepreke lakše prevaziću zbog toga što su pojedinac i interakcija važniji od procesa i alata. Učesnicima se daje mogućnost da aktivno odlučuju prilikom svake isporuke, iskažu svoje mišljenje i daju savet kao i da procenjuju da li je nešto moguće uraditi. Tako se na vreme obezbeđuje da svi zauzmu istu poziciju i rade zarad ostvarenja istog cilja.

Prihvatanje ovog inovativnog pristupa ne dolazi bez problema, ali svaka inovacija mora da ima svoju cenu. Oni najhrabriji imaju viziju i spremni su da urade sve kako bi se Agile prihvatio širom tržišta.

Iako jeste sastavni deo našeg ponašanja, kada se stavi na papir ovaj pristup ume da uplaši. Ugovor propisuje obavezu izvršioca da nešto uradi kroz fazne isporuke, a svako dalje dogovaranje sledi u kasnijim fazama.

Opet se javlja ona ista zabrinutost i pitanje da li smo izabrali isporučioca koji zna i može nešto da uradi.

Bez brige.

Agile omogućava da se za sve vreme trajanja projekta zna gde se trenutno nalazimo i gde treba da stignemo. Nema striktno zacrtanih pravila i dozvoljene su promene u hodu kako karakteristika softvera tako i faza u kojima nešto treba da se isporuči. 

Možda i najbitnije što omogućava je da se u toku projekta menja ono što je suvišno raditi tako da se energija koncentriše na bitne korake.

Svesno ili nesvesno svi smo donekle u ovoj priči. Kada tu priču do kraja prihvatimo to znači da ćemo se držati sledećih principa:

  • Aktivno učešće korisnika je imperativ, sve vreme i bez izuzetka;
  • Pojedinci i tim koji implementira treba i mora da odlučuje. Jedino tako se obezbeđuje da projekat ide u pravom smeru bez bespotrebnih skretanja sa puta;
  • Zahtevi nisu fiksni, vreme jeste. Oni mogu da se razvijaju, smanjuju, izbacuju, dodaju, uobličavaju, ali je vreme isporuka nepromenjivo;
  • Na početku se zahtevi definišu ugrubo, lako i opisno. Tokom trajanja projekta oni će se konkretizovati u zavisnosti od faze u kojoj se projekat nalazi;
  • Projekti prate trendove tržišta. Svakim novim projektom dodaju se neke karakteristike, a softver se razvija kroz male, inkrementalne distribucije;
  • Fokus se nikada ne gubi. Čestim isporukama proizvoda, naručilac je stalno u toku, upoznat sa svim razvojima i radom izvršioca.  
  • Polovična ili privremena rešenja nisu rešenja. Svaka funkcionalnost se kompletira pre nego što se pređe na sledeću.
  • Učesnici poštuju pravilo 80/20. Kako 80% problema leži u 20% funkcionalnosti tako se fokusira i napor. Ako za 20% problematičnih pitanja trošimo 80% vremena onda fokus treba prerasporediti.
  • Testiranje nije faza već karakteristika celog života projekta. Testira se rano i često, funkcionalnosti se verifikuju i tako se izbegavaju iznenađenja.
  • Saradnja i komunikacija svih uključenih strana je ključ uspeha.

Svaka organizacija koja želi da primeni ovaj pristup postaviće ispred sebe određene izazove. Njega prvo moraju da prihvate najviši nivoi upravljanja kako bi se nova kultura proširila po čitavoj ogranizaciji. 

U poslovnom svetu koji se  brzo menja, Agile jeste baš taj pristup koji omogućava kompaniji da bude spremna da dâ brze odgovore na promenljive zahteve tržišta. Zato se vredi potruditi oko usvajanja ove metodologije. Koristi su više nego očigledne.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas