Objavljeno: 7. 11. 2017 in Blog by Gregor Bierent, Managing Director in New Frontier Group

Digitalni proizvodi

Otvori galeriju

Pretpostavimo da ste blizu šoping centra i da vas aplikacija vaše banke za mobilno bankarstvo automatski obavesti da možete da iskoristite popuste u partnerskim prodavnicama banke. Takođe vam nudi mogućnost da aplicirate za unapred odobreni potrošaki kredit, pošto je kraj meseca i vaše kartice su blizu limita. Da li biste bili za to? Pretpostavljam, dâ da.

Digitalni proizvodi su sve više prisutni u našem svakodnevnom životu. Ako gledamo kao potrošači i razmišljamo o bankarstvu, telekomunikacijama, transportu čak i energetskoj industruji, prepoznaćemo pojavu i rast digitalnih proizvoda koji su rezultat digitalnih poslovnih modela. Tesla je stvorila digitalni proizvod, izgradnjom šasije sa električnim motorom, što je ključna prednost nove generacije automobila. Računar kontroliše i upravlja automobilom. Računar koji kontroliše i upravlja kompletnim automobilom. Vama, kao vozaču, je potrebno više konjskih snaga? Ništa lakše – posetite korisnički deo sajta kompanije Tesla, naručite i platite dodatni broj konjskih snaga i softver vašeg automobila će se odmah ažurirati i imaćete na raspolaganju "jači" automobil. Isto će uskoro biti i za druge funkcije – npr. zima je i želite grejanje sedišta, ali vam to nije potrebno tokom leta -  pretplatite se na zimski paket ili naručite ovu opciju za jednu nedelju vašeg skijanja i platite za uslugu koju zaista koristite korišćenjem digitalnih tehnologija.

Ali šta je sa bankarskom industrijom?

Vodeće banke svojim korisnicima već nude digitalne proizvode uzimajući u obzir informacije kao što si lični profil klijenta (npr. godine, porodični status, prihode), geolokaciju, ponašanje potrošača,  kruženje, itd.

Jedan od ključnih elemenata uspešne digitalne banke je atraktivnost digitalnih proizvoda koje nudi (pogledajte grafikon).

Izvor: New Frontier Group, Digital Banking Survey, 2017.

Pretpostavimo da ste blizu šoping centra i da vas aplikacija vaše banke za mobilno bankarstvo automatski obavesti da možete da iskoristite popuste u partnerskim prodavnicama banke. Takođe vam nudi mogućnost da aplicirate za unapred odobreni potrošaki kredit, pošto je kraj meseca i vaše kartice su blizu limita.

Da li biste bili za to?

Pretpostavljam, dâ da.

Izvor: New Frontier Group, Digital Banking Survey, 2017.

Hajde da pogledamo lične informacije o klijentu i proces stvaranja digitalnih proizvoda. Banke sakupljaju veliku količinu korisničkih podataka, ali nažalost, većina banaka ih još uvek ne koristi na pravi način. Pretpostavimo da banka nudi svojim klijentima preko digitalnih kanala funkcionalnosti upravljanja ličnim finansijama, da bi im pomogla da upravljaju troškovima i da definišu planovove štednje za različite ciljeve. Jedan od ciljeva može da bude i kupovina novog automobila (Mercedesa). Ako banka već prikuplja podatke o potrošnji i transakcijama klijenta i zna za šta korisnik štedi, zašto ne ponuditi klijentu automobil na lizing ili kredit nakon što se dostigne određeni iznos štednje, tako da korisnik može odmah da ode po novi automobil. Ovaj bankarski proizvod bi mogao biti potpuno personalizovan prema profilu klijenta (broj mesečnih rata, iznos učešća, ...), prema očekivanjima i željenom proizvodu (automobil), ako se procesi kreiranja digitalnih proizvoda i apliciranja automatizuju i pojednostave. Banka će dobiti lojalne korisnike, zbog podrške banke koja mu je pružila kreirajući digitalne proizvode.

’’iBanking’’, platforma za digitalno bankarstvo kompanije New Frontier Group omogućava bankama da kreiraju, prilagode i uključe u svoju ponudu digtialne proizvode za sve segmente klijenata (stanovništvo, SME, korporativni klijentii). NFG iBanking platforma, koristeći najsavremenije tehnologije daje dodatnu vrednost pri kreiranju digitalnih proizvoda putem potpune automatizacije procesa, napredne segmentacije i upravljane ličnim finasijama i koje predstvljaju osnovu za kreiranje inovativnih modela digitalnog poslovanja.

U zavisnosti od strategije, banke mogu da izaberu različite tipove inovativnih poslovnih modela (pogledajte grafikon).

Izvor: New Frontier Group, Digital Banking Survey, 2017.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas