Pretraga

Vesti, 24. april 2016

Prva Agile konferencija u Srbiji

Završnica Agile Month-a u Srbiji, na kojoj je učestvovao Branislav Vujović, predsednik New Frontier Group.

U Beogradu je održana prva Agile Serbie konferencija, koja je predstavljala krunu još jednog uspešnog Agile Month-a u Srbiji. To je bio niz edukativnih događaja posvećenih razvoju Agile softvera, koji je danas jedan od preduslova uspešnosti, naročito za startup kompanije. Konferenciju je pratilo više od 400 učesnika kojima su se obratili eminentni govornici. Prvi je na binu Madlenijanuma izašao Jurgen Appelo, najuticajniji govornik u Evropi i među 10 u svetu kada su Agile teme u pitanju.

Nakon njega predavanje je održao Branislav Vujović. S obzirom da je NFG osnovan kao startup kompanija posetioci konferencije mogli su direktno od njenog osnivača da čuju priču o razvoju, o mogućnostima i izazovima sa kojima se susreću novoosnovane kompanije. Glavne teme prezentacije gospodina Vujovića, nazvane „Digital revolution – an opportunity for Agile startups“ bile su informacije kao današnji najvažniji resurs, kao i kako mudro investirati. Kao „Angel Investor“, Branislav Vujović je takođe podelio i savete kakvi projekti su dobri za investiranje za startup kompanije i na koji način takve kompanije mogu najbrže da postanu profitabilne i uspešne, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Povratak na: Vesti