Pretraga

Vesti,  1. april 2015

Saga zlatni sponzor konferencije Oracle Day 2015

Konferencija posvećena temi kako da se uspešne organizacije transformišu i napreduju upotrebom Oracle tehnologija.

Tradicionalna konferencija „Oracle Day 2015“ i ove godine održana je u hotelu Hyatt Regency u Beogradu. Sve Oracle tehnologije, bilo da se radi o hardverskim ili softverskim proizvodima danas se zasnivaju na sve prisutnijim trendovima digitalizacije poslovanja, big data i prelaska u cloud okruženje i njihovog objedinjavanja „pod jedim krovom“. Upravo na tim premisama Oracle je izvršio istraživanje iz koga je dobio interesantne podatke: 73% kompanija danas ima digitalnu strategiju, ali u samo 19% slučajeva to je ispravna strategija. Još je manji broj kompanija (samo 14%) koji imaju spremne procese za realizaciju digitalne strategije. To je odličan pokazatelj koliko ima prostora za unapređenje poslovanja i zašto je tema ovogodišnje konferencije „Digital Disruption“ .

Saga, kao zlatni sponzor konferencije, zajedno sa New Frontier grupacijom čija je članica, odavno je prepoznala taj trend i razvila je veliki broj alata koji pomažu kompanijama na najbolji mogući način unaprede svoje poslovanje upotrebom modernih ICT tehnologija. Saga je, takođe, jedan od najvažnijih Oracle partnera u Srbiji, a svoju stručnost dokazuje i širom sveta, upravo na preporuku samog Oracle-a. Na konferenciji, Saga je predstavila živu demonstraciju funkcionalnosti Oracle Identity Management sistema koji obezbeđuje organizacijama da efektivno upravljaju životnim ciklusom korisničkih identiteta kroz sve resurse unutar kompanije.

Povratak na: Vesti