Pretraga

Vesti, 15. maj 2015

Sagino predavanje na TMS Akademiji

Sagini eksperti Slađana Benović i Dragana Vračar održale su predavanje o najnovijem rešenju IBM SCCD koje zadovoljava kriterijume postavljene teme skupa - „Uvođenje upravljanja IT imovinom i uslugama prema ITIL-u i po regulativi Narodne banke Srbije “.

Prisutni slušaoci iz renomiranih domaćih i svetskih kompanija kao što su Narodna Banka Srbije, Komercijalna banka, Credit Agricole Bank, Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young i KPMG, imali su priliku da se informišu o softverskom rešenju koje je u svetu prihvaćeno kao najbolje u ovom domenu.

Ovo je bila još jedna realizacija veoma uspešne Sagine saradnje sa TMS akademijom u seriji predavanja „Doručak sa ekspertom“. Predavanja iz ove serije osmišljena su da pokriju problematiku sa kojom se suočava savremeno poslovanje i prikažu rešenja koja eksperti nude u praksi

Povratak na: Vesti
..