Pretraga

Vesti,  5. decembar 2016

Live Hacking Lounge

U organizaciji Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Diplo fondacije održana je trodnevna međunarodna radionica „Strategic cybersecurity policy development in Southeast Europe“. U okviru radionice ugostili smo učesnike sa predavanjem i demonstracijom „Live Hacking Lounge“, sa ciljem da se stvori što bolja slika o sajber pretnjama koje nas okružuju.

U okviru ove sesije naš Security tim je kroz praktične primere i demonstraciju pokazao učesnicima radionice koliko je digitalni svet koji nas okružuje ranjiv i koliko se lako te ranjivosti mogu zloupotrebiti korišćenjem jednostavnih i dostupnih alata. Naši etički hakeri su kroz realne primere, demonstraciju i diskusiju pokazali koliko je bitan i praktični aspekt pristupa sajber bezbednosti, čak i na strateškom nivou razmatranja ove problematike.

Posle „Live Hacking“ sesije učesnici radionice imali su priliku da posete naš CERT, gde su naši eksperti dgovarali na mnogobrojna pitanja učesnika o organizaciji i načinu funkcionisanja CERT-a.

Ova saradnja između DCAF-a, Diplo fondacije i Sage je pokazala izuzetan značaj javno-privatnog partnerstva kao vrstu neophodnog mehanizma za efikasni razvoj sajber bezbednosti.

Povratak na: Vesti