Pretraga

Vesti, 20. oktobar 2016

Prvi autorizovani CERT u regionu

Saga je od Carnegie Mellon University organizacije, vlasnika zaštitnog znaka „CERT“, dobila odobrenje da može da koristi taj zaštitni znak u vezi pružanja servisa nadgledanja IT sistema u sferi bezbednosti informacija.

CERT je registrovani zaštitni znak u vlasništvu Carnegie Mellon University. Samo kompanije i timovi čiji je zadatak sprečavanje bezbednosnih incidenata koji su u potpunosti posvećeni tom cilju mogu da apliciraju za upotrebu CERT znaka u svom imenu. Saga je jedina kompanija u Srbiji i regionu čiji je Security Operation Center (SOC) tim ispunio sve propisane uslove i dobila je pravo da koristi ime Saga CERT. Svoje usluge Saga CERT pruža obrazovnim ustanovama, vladinim agencijama, korporacijama i malim i srednjim preduzećima, kao i svima kojima je IT infrastruktura od kritične važnosti za poslovanje. U svom delokrugu Saga CERT upozorava i obaveštava klijente o eventualnim incidentima, preuzima na sebe analizu i odgovor na njih, bavi se ispravljanjem sigurnosnih propusta, konfiguriše, konfiguriše i implementira alate, aplikacije i infrastrukturu u cilju povećanja bezbednosti, obučava klijente…

Zadatak CERT-a je operativno reagovanje na incidente bez obzira o kojoj vrsti IT napada se radi. Da bi izvršavao svoje obaveze, CERT mora da bude operativan i efikasan, nezavisan i ekspertski. CERT je sačinjen od visokostručnog tima profesionalaca osposobljenih da prikuplja operativne podatke, ali i da ostvaruje međusektorsku i međunarodnu saradnju sa drugim CERT timovima.

Srbija je u Zakonu o informacionoj bezbednosti predvidela uspostavljanje Nacionalnog CERT-a, CERT-a republičkih organa, kao i posebnih CERT-ova koji će vršiti poslove zaštite IKT sistema u konkretnim oblastima. Saga je kompanija koja je prepoznala oblast IT bezbednosti kao jedno od svojih strateških usmerenja. U skladu s tim, ozbiljno se posvetila ovoj temi, a potvrda te posvećenosti došla je i u vidu CERT autorizacije koja je priznata i prepoznata u celom svetu.

Povratak na: Vesti