Pretraga

 

Modul BLAGAJNA

Modul BLAGAJNA automatizuje vođenje blagajni preduzeća. Nalozi za knjiženje se generišu automatski na osnovu dnevnika blagajne i prosleđuju u glavnu knjigu. Modul omogućava vođenje dinarskih i deviznih blagajni. Osim gotovine, moguće je voditi evidenciju i raznih vrsta bonova. Likvidacija naloga za uplatu i isplatu vrši se funkcijom overe naloga za uplatu i naloga za isplatu.

Modul BLAGAJNA je integrisan sa modulima GLAVNA KNJIGA, ANALITIKA DOBAVLJAČA, ANALITIKA KUPACA i PLATE.Osnovne karakteristike modula su:

 • rad blagajne sa više valuta i sa raznim vrstama bonova (za benzin, za topli obrok i dr.),
 • obrada naloga za uplatu i isplatu gotovine,
 • automatsko vođenje dnevnika blagajne,
 • praćenje akontacije radnika (sluzbeni put…) i izveštavanje o otvorenim stavkama po akontacijama
 • pregled uplata i isplata po radniku i po osnovu isplate,
 • otvaranje i zatvaranje blagajne,
 • kursiranje blagajne,
 • automatsko generisanje uplate u modulu ANALITIKA KUPCA (za gotovinske uplate kupca),
 • automatsko generisanje isplata u modulu ANALITIKA DOBAVLJAČA (za gotovinske isplate dobavljaču),
 • automatski prenos u modul GLAVNA KNJIGA.


Na raspolaganju je su sledeći izveštaji:

 • Štampa dnevnika blagajne,
 • Izveštaj o isplatama za period (Spreman za isplatu, Isplaćen, Oba),
 • Izveštaj o uplatama za period (Spreman za isplatu, Isplaćen, Oba),
 • Izveštaj o stanju blagajne,
 • Izveštaj o prometu blagajne,
 • Pregled prometa blagajne,
 • Nalog blagajne po radnicima,
 • Štampa kartice radnika,
 • Štampa akontacija radnika (akontacije, zbirni pregled,otvorene stavke).