Pretraga

Migracija komercijalnog mail servera u Telekomu Srbija

Proširenje i unapređenje Telekomovog komercijalnog sistema elektronske pošte za pružanje usluge mail hostinga.

Veliki izazov u procesu migracije sa jednog sistema na drugi predstavljala je ogromna količina podataka. U pitanju su stotine hiljada poštanskih sandučića sa milionima poruka kao i brojni propratni podaci. Pri tome, migracija se nije mogla izvesti klasičnim kopiranjem, već je morao da se vrši izvoz podataka sa starog sistema, njihovo prilagođavanje novoj strukturi i uvoz u novi sistem. Zahvaljujući inovativnom rešenju koje je sama osmislila, Saga je uspela da taj proces obavi praktično bez prekida rada sistema i jedino što su korisnici Telekoma primetili je da se na njihovom nalogu pojavio drugačiji webmail interfejs, sa novim funkcionalnostima.


Profil korisnika

Telekom Srbija pruža korisnicima usluge fiksne i mobilne telefonije, prenosa podataka, Interneta, multimedije, kao i usluge održavanja telekomunikacionih postrojenja i mreže. Jedan je od najvećih Internet provajdera na tlu Republike Srbije.

Rešenje

Osnovni zahtev bio je da se migracija obavi tako da krajnji korisnik što je moguće manje oseti posledice. Sam postupak bio je vremenski i tehnički veoma zahtevan. U pitanju je prebacivanje nekoliko terabajta podataka sa jednog servera na drugi, prebacivanje direktorijuma sa stotinama hiljada korisničkih i nekoliko hiljada kompanijskih mail hosting naloga, podešavanje sistema… Novi sistem je virtuelizovan, a korisnički interfejs je lokalizovan na srpski jezik (ćirilica i latinica) i prilagođen specifičnim zahtevima Telekoma.

Saga je implementirala nove servere (primarni i rezervni sistem), instalirala ih i podesila softver na njima. Nakon toga je usledilo „punjenje“ direktorijuma na novom sistemu korisničkim nalozima sa starog. Otežavajuću okolnost činilo je što se radi o „živom“ sistemu, na kome se nalozi neprekidno otvaraju, menjaju i gase. Da bi se ovaj proces uspešno obavio, u jednom trenutku je moralo biti zamrznuto stanje na starom serveru, a podaci o korisnicima, što je brže moguće, preslikani na novi.

Zbog različitih verzija softvera koji koriste neujednačene formate podataka, svaki korisnički nalog morao je da se arhivira na starom serveru i da se na određeni način raspakuje na novom. Podaci su u tom procesu „provlačeni“ i obrađivani kroz desetak skripti za parsiranje – obavljalo se brisanje suvišnih podataka iz stare verzije softvera i dodavanje podataka neophodnih za novu, a koji nisu postojali u staroj verziji.

Nakon preslaganja svih atributa i zapisa za svakog korisnika, usledilo je punjenje direktorijuma na novom sistemu. Migracija elektronske pošte trajala je gotovo mesec dana. Razlog za to je što se ne radi o običnom kopiranju podataka, već se obavlja pomoću posebnih alata koji su svaku poruku izvezli sa starog sistema i uvezli je u novi.

Saga je na ovom projektu pokazala izuzetno visok nivo poznavanja Oracleovih tehnologija jer je uspela da poveže frontend novog sa backendom starog sistema. To je bilo od esencijalne važnosti, pošto je tako izbegnut prekid rada u toku trajanja migracije elektronske pošte sa starog na novi sistem. Ovakvo ukrštanje između starog i novog sistema nije nigde dokumentovano i da bi se uspešno odradilo bilo je neophodno detaljno poznavanje konfiguracije messaging servera na oba sistema. Zahvaljujući tome, ceo proces je protekao potpuno transparentno iz ugla krajnjeg korisnika. Ovako složen i obiman sistem prebačen je na novu platformu sa ukupnim prekidom rada od samo sat vremena, u ranim jutarnjim časovima kada je opterećenje najmanje.

Hardver i softver

 • Serveri Oracle Sun Blade sa x86 i SPARC procesorima
 • Operativni sistem Oracle Solaris
 • Tehnologija za virtuelizaciju Solaris Zones
 • Oracle Communications Unified Communications Suite koji se sastoji iz:
  • Oracle Communications Messaging Server
  • Oracle Communications Calendar Server
  • Oracle Communications Instant Messaging Server
  • Webmail servis Oracle Communications Convergence

Prednosti

Telekom Srbija je dobio nov, brži sistem elektronske pošte koji je proširiv, redundantan, skalabilan, siguran i raspoloživ za procenjeni broj korisnika i nivo opterećenja. Sistem je virtuelizovan i prilagođen Telekomovim potrebama. Krajnji korisnici, Telekomovi klijenti, dobili su novi webmail koji svojim funkcionalnostima (AJAX) podseća na mail klijente sa računara, poseduje drag&drop mogućnosti i mnogo je „bogatiji“ opcijama od prethodnog. Kapacitet poštanskog sandučeta je uvećan četiri puta a uvedeni su sistem za pretragu i indeksiranje priloga uz poruke i sistem za online komunikaciju (chat).

Rezultat

Zahvaljujući znanju Saginih inženjera i upotrebi nestandardnog rešenja, po prvi put primenjenog u svetu, migracija elektronske pošte u Telekomu Srbija obavljena je bezbolno i potpuno transparentno po korisnike sistema. Oni nisu bili ni svesni tokom rada da se u pozadini odvija obiman posao prebacivanja njihove pošte na nove servere i softver. Telekom Srbija, kao Internet provajder, sada je sposoban da opsluži daleko veći broj kako privatnih, tako i poslovnih klijenata i ponudi im naprednije usluge elektronske pošte.

Sagino znanje i stručnost iskazani na ovom projektu prepoznati su i od strane Oraclea i efekti se već osećaju u praksi. Inženjeri iz Sage koji su učestvovali na ovom projektu pripremili su zvaničan ispit kojim se stiče sertifikat za Oracle Communications Unified Communications Suite, a pozvani su da budu predavači korisnicima u svetu. Oracle je takođe počeo da preporučuje Sagu kao partnera za implementaciju, za nove međunarodne projekte.

„Iz perspektive korisnika to je bilo jedno prijatno iznenađenje: nov, bogatiji webmail, više prostora, lepši i moderniji izgled... Rizici i svi izazovi s kojima smo se suočili u dvomesečnom procesu migracije tog živog, kompleksnog sistema ostali su potpuno skriveni. To je i bio naš cilj – pronaći način da se posao uradi neprimetno ili barem nenametljivo, sa minimumom ograničenja za korisnike.

Iza kulisa smo uspeli da prebacimo milione poruka i stotine hiljada korisničkih naloga na virtuelizovanu platformu i novu verziju softvera. Prekid servisa trajao je samo sat vremena. Treba imati na umu da se ne radi o banalnom kopiranju podataka. Bilo je neophodno procesirati svaku poruku i prilagoditi format svakog korisničkog naloga pre unosa na nov sistem. Imperativ minimalnog prekida i konstantne promene na izvornom sistemu, postavile su izazov koji je zahtevao dozu inženjerske hrabrosti i inovativnosti. Primenjen je trik koji ne postoji u knjigama i koji nam je dozvolio da veći deo migracije poruka uradimo u produkcionom okruženju. Proces je trajao mesec dana, dok su korisnici svo vreme radili na novom sistemu bez ikakvih ograničenja.

Vrednost tog procesa prepoznao je i Oracle koji je počeo da nas preporučuje za poslove u inostranstvu. Sagini inženjeri su pozvani i da se aktivno uključe kao predavači u aktivnostima trening centra za Oracle Communications Unified Communications Suit, a napisali su i zvaničan Oracle ispit za sertifikaciju u domenu ovog softvera.“

Miloš Radenković
Direktor Sektora Serveri i softver od kritične važnosti, Saga