Pretraga

Nadzor i upravljanje sistemom za prenos digitalnog TV signala

Nadgledanje, menadžment i vizuelizacija alarma u sistemu emitovanja digitalne televizije

Network Management System predstavlja centralizovani sistem za upravljanje sistemom za prenos digitalnog TV signala. Instaliran je na Košutnjaku i donosi pojednostavljenu kontrolu svih parametara bitnih za proces upravljanja terestričkim TV signalom. Saga kao najveći Cisco partner u Srbiji, pored instalacije i konfigurisanja opreme na lokacijama predajnika, aktivno je učestvovala u implementaciji ovog sistema. Korišćenjem naprednih Cisco i IBM tehnologija obezbeđen je jedinstven prikaz svih parametara sistema i obaveštavanje u realnom vremenu o nastupanju eventualnih problema.

 

Profil korisnika

Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze (ETV) osnovano je Odlukom vlade o osnivanju preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom. Aktivnosti JP ETV ogledaju se u planiranju, izgradnji i održavanju emisione infrastrukture, kao i u iznajmljivanju mikrotalasnih veza, radio i TV predajnika, antenskih sistema i celokupne emisione infrastrukture. Emitovanje digitalnog TV signala i privatnih i državnih TV stanica obavljaće se isključivo preko predajnika u vlasništvu JP ETV.

Rešenje

Network Management System je kontrolni centar koji nadgleda funkcionisanje prenosa digitalnog TV signala. Sačinjen je od niza aplikacija koje su objedinjene u Cisco VAMS (Video Assurance Management Solution) paketu. Cisco i IBM aplikacije koje sačinjavaju sistem funkcionišu svaka za sebe, a Saga je u saradnji sa Ciscom obavila njihovo prilagođavanje i integraciju.

Cisco VAMS poseduje veliki broj SQL i Perl skripti i drugih konfiguracionih fajlova preko kojih je moguće izvršiti integraciju različitih aplikacija. U pitanju je složen projekat za koji ne postoji predefinisano rešenje. Pošto je u pitanju nov sistem, sa do sada izvedenih tek nekoliko implementacija širom sveta, nisu bila dostupna ni ranija iskustva. Zahvaljujući svojoj stručnosti i poznavanju Cisco tehnologija (Saga je najznačajniji Cisco partner u Srbiji), Sagini inženjeri su, u saradnji sa Cisco konsultantom, uspešno izvršili sva fina podešavanja u konfiguracionim fajlovima i doveli sistem u radno stanje.

Centralna aplikacija u okviru sistema je Cisco Info Centar (CIC). To je u stvari, grupa aplikacija razvijena od strane IBM-a, koje je Cisco licencirao i objedinio. CIC je mesto na kome se prikupljaju alarmi sa svih uređaja u mreži. Poseduje bazu podataka i tabelarno prikazuje alarme (na kom uređaju se pojavio, vreme pojave, opis…). Tu se prikazuje svaka situacija koja odstupa od normalnih parametara sistema.

Operateru je važno da sazna ne samo koji uređaj i port su prijavili alarm, već i koji servis je pogođen tim ispadom. Cisco Info Centar preuzima informacije koji sve programi se emituju preko datog porta i time znatno olakšavaju detekciju konkretnog problema.

Svaka aplikacija u sistemu zadužena je za određeni deo posla. CIC prikuplja informacije iz svih aplikacija i uparuje ih. Pomoću IBM Tivoli Impacta povezuje se sa Cisco Multicast Managerom i prikuplja dodatne informacije o alarmima, pridružuje ih i prikazuje zajednički na jednom ekranu. Klikom na određeni alarm, operater se automatski prosleđuje do odgovarajuće aplikacije u sistemu gde može da sazna više informacija o alarmu i da izvrši eventualna podešavanja.

Pored prikaza alarma Cisco VAMS služi i za upravljanje sistemom. On pokazuje kojim putanjama se kreću signali digitalne televizije. Jedan od načina upravljanja je i pristup do svakog uređaja u mreži putem Telneta. Ali, to je prvenstveno centar za menadžment celog sistema u kome se prikupljaju i iz više izvora „obogaćuju“ informacije o svakoj nepredviđenoj situaciji bilo gde u sistemu.

Jedna od veoma korisnih opcija je vizuelizacija, kako samih fizičkih uređaja i servisa koji sačinjavaju sistem, tako i njihovih veza. Vizuelizacija obezbeđuje grafičko prikazivanje nodova (uređaja), pri čemu je integrisana sa ostalim komponentama sistema. Kada se klikne na jedan nod, on automatski otvara alarme vezane za njega. Klikom na određeni alarm, sistem otvara sve dostupne informacije vezane za njega. Operater sve to radi na jednom ekranu, sa objedinjenim interfejsom, dok se suštinski tokom tog procesa kreće kroz tri različite aplikacije.

Hardver, softver i primenjena rešenja

Upotrebljen je Cisco VAMS 3.1 (Video Assurance Management Solution), end-to-end centralizovano rešenje za menadžment video signala u realnom vremenu, koje se sastoji od sledećih komponenti:

  • Cisco Multicast Manager (CMM) 3.1.2
  • Cisco Info Center (CIC) Object Server & Tier-1 Probes (Syslog/SNMP) 7.3
  • IBM Tivoli Netcool OMNIbus
  • IBM Tivoli Impact
  • ITNM (IBM Tivoli Network Management Server)
  • ROSA NMS (Network Management System) – deo sistema za koji su bili zaduženi Sagini konzorcioni partneri  iz Komutela
  • VidMon Probes, pasivni kolektori alarma i upozorenja koji su implementirani u hardver širom sistema

Prednosti

Operateri koriste jedinstven portal sa single sign-on načinom logovanja. Smanjuje se broj ljudi koji nadgledaju proces prenosa digitalnog TV signala. Zahvaljujući vizuelizaciji, drastično je pojednostavljeno identifikovanje lokacije problema, a kompletna administracija je objedinjena. Na jednom mestu se u realnom vremenu dobijaju alarmi, sve informacije o sistemu i o eventualnim greškama – kako se problem manifestuje i da li je rešen (da li je došlo do automatskog prerutiranja signala). Zahvaljujući tome, lociranje na terenu, kao i samo rešavanje problema neuporedivo je olakšano i ubrzano.

Rezultat

DVB-T2 signal imaju samo Švedska, Engleska i sada Srbija. Zahvaljujući tome, kada se ostale države, prvenstveno u okruženju, budu prebacivale na DVB-T2 sistem emitovanja TV signala, Saga će biti viđena kao logičan izbor, kao jedini partner koji ima dovoljno iskustva i znanja u izvršenju tog posla."

Dejan Rotula
Sistem inženjrer
Saga

 

Savo Mandrapa
Sistem inženjer
Saga

"Saga je na ovom projektu pokazala da je sposobna da u potpunosti ovlada najnovijim tehnologijama. Projekat implementacije Network Management sistema predstavlja jedinstveno rešenje koje je zasnovano na Cisco i IBM tehnologijama u cilju centralizovanog nadgledanja i upravljanja sistemom prenosa digitalnog TV signala. Naprednim podešavanjima obezbeđeno je da se na jednom mestu, objedinjeno prikazuju sve informacije i alarmi iz različitih aplikacija, koje prate različite parametre sistema.

Ovaj projekat predstavlja novi iskorak ne samo u poslovima koje obavlja Saga, već i u našim karijerama. Na tržištu danas ne postoji mnogo kompanija koje bi mogle da se izbore sa zahtevima ovog projekta, a i broj sertifikovanih inženjera je mali. Pre početka implementacije moglo je samo da se pretpostavi šta je sve trebalo da se uradi, ali zahvaljujući Saginom poznavanju naprednih Cisco tehnologija posao je realizovan na najbolji mogući način. Sada smo dostigli nivo ekspertize koju možemo da primenimo i na drugim projektima istog ili sličnog tipa."