Objavljeno: 16. 10. 2017 in Vesti i događaji

Platinum partneri Konferencije o primeni IT tehnologija u osiguranju, DOT 2017

Otvori galeriju

Udruženje osiguravača Srbije (UOS) je organizovalo petu Konferenciju o primeni IT tehnologija u osiguranju u hotelu Izvor, u Aranđelovcu, od 6. do 8. oktobra ove godine. Ovogodišnji stručni skup industrije osiguranja pod nazivom: DOT 2017 – digitalizacija, osiguranje, tehnologija smo podržali kao platinum partneri. 

Ispred Sage su svoja predavanja imali Daniel Golić koji je govorio na temu managed servisa i outsourcinga, Dejan Minić o Document Managementu u Cloudu, Ognjen Turković na temu DWH i BI i Milen Janjić o inteligentnom Chatbotu. Ostali deo razgranatog Saginog portfolija branio je Milutin Cvetković na Saginom štandu.

Konferencija je bila posvećena izlaganjima na teme koje se odnose na napredne modele upravljanja kompanija, kontrolu rizika i savremene mogućnosti  optimizacije troškova primenom digitalizacije poslovanja. Takođe, posetioci su mogli da saznaju više o savremenim metodama marketinga i digitalnoj prodaji polisa, kao i da prisustvuju posebno organizovanim VIP sesijama.

Učesnici Konferencije su bili u mogućnosti da prisustvuju predavanjima na kojima su razmatrane teme iz oblasti savremenih rešenja za komunikaciju sa klijentima, u cilju prepoznavanja njihovih  potreba za osiguranjem. Interesantna su bila i predavanja iz oblasti IT bezbednosti, infrastrukture visoke dostupnosti servisa namenjenih prodaji i udaljenim agentima.

U radnom delu konferencije posvećeno je vreme temama kao što su digitalni marketing, istraživanje tržišta, upotrebi socijalnih mreža kao sredstva za prolanalaženje klijenata, trendovima i opasnostima ovakve komunikacije sa klijentima u svetu i regionu. Dat je i poseban osvrt na upotrebu ličnih podataka u ove svrhe prema zakonima zemalja u regionu, EU i Srbiji.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas