Objavljeno: 11. 5. 2017 in Vesti i događaji

eFuture – Nacionalni značaj

Otvori galeriju

Od koncepta Smart City treba da se kao društvo krećemo ka konceptu Smart Country, a Smart Country za Sagu znači Smart Government. 

Tokom 9. i 10. maja u Beogradu održana je 18-ta eGovernment IS DOS konferencija kao centralni događaj u oblasti istraživanja i primene e-Uprave u Srbiji.

Pored predstavnika ministarstava, organa javne uprave i lokalne samouprave, konferencija tradicionalno okuplja i veliki broj  IT profesionalaca i istraživača sa univerziteta koji se bave razvojem i implementacijom e-Government sistema.

Kako je cilj konferencije da unapredi komunikaciju predstavnika vlasti sa renomiranim stručnjacima koji se bave izradom rešenja u ovoj oblasti, tako je i Saga imala priliku da prezentuje svoje viđenje na temu statusa i budućnosti e-Uprave u Srbiji.

Našu viziju prezentovao je naš kolega Milutin Cvetković, menadžer poslovnog razvoja Sage.

U prezentaciji pod nazivom eFuture – Nacionalni značaj, Milutin je prvo izneo stav da budućnost Srbije treba da bude praćenje oprobanih i dokazanih trendova u svetu. Od koncepta Smart City treba da se kao društvo krećemo ka konceptu Smart Country, a Smart Country za Sagu znači Smart Government.

U uvodnom izlaganju osvrnuo se na trenutno stanje kao i na to gde partnerstvo državne uprave i IT kompanija treba da vidi svoju šansu:

„Mi možda u tehnološkom smislu kasnimo za svetom. Dokaz tome je i činjenica da za neke termine u srpskom jeziku ne postoje odgovarajuće reči. Međutim, neka dostignuća za kojima zaostajemo možda ne treba ni da pokušavamo da dostignemo. Iako u razvoju leže mogućnosti velikih zarada, mi ne treba da se fokusiramo na osmišljavanje novih tehnologija, to je polje velikih igrača kao što su Microsoft, IBM, ORACLE, HP i ostali.

Mi treba da koristimo znanje, a to je najbolji način korišćenja tehnologije. Mi u Sagi imamo znanje, a i predstavnici vlasti i privrede koji su pre mene govorili takođe doprinose utisku da ono postoji. I pored ograničenih sredstva i često vezanih ruku treba da težimo ka boljem i to uvek možemo.“

Takođe, Milutin je istakao i značaj korišćenja ekonomije znanja tj. sinergije koju kao društvo možemo da ostvarimo tako što će i akademska zajednica i privreda biti uključeni i iskoristiti sve svoje kapacitete da izrode potrebna znanja.

„Verujem da znanja imamo u svim strukturama, a pošto sam iz privrede mogu da potvrdim da sa te strane znanja ne manjka. Putem međusobne konkurencije sami sebe ćemo podići na još bolji i viši nivo. Tako zajedno možemo izgraditi još bolji eGovernment.“

Kao neophodan zahtev da bi se e-Uprava podigla na viši nivo naveo je reformu javnog sektora koja će voditi boljim servisima za građane i poslovnu zajednicu. Reforma treba da dovede do toga da se celokupno upravljanje bazira na principima transparentnosti i odgovornosti, a tako doprinese smanjenju otpora društva ka promenama i nepoverljivosti ka inovacijama.

„Evolucija javnog sektora i javnih servisa koji se nude kroz koncept e-Uprave treba da omogući da se smanji birokratski pristup građanima, da oni mogu da osete na svojim ličnim primerima okrenutnost državne administracije ka njima i da tako nastavimo uspešno da se krećemo ka konceptu sveprisutne uprave.“

Servisi moraju biti sve brojniji, kvalitativno osigurani, automatizovani, sigurni za korišćenje i na dohvat ruke građanima zarad njihovog boljeg iskustva. Ono što treba da postane naša prošlost su duga čekanja i ograničeni servisi.

Određeni izazovi i dalje prate razvoj e-Uprave. Pored investicija koje su standardni problem ono na čemu još treba insistirati je jak regulatorni okvir koji će podržati razvoj e-Uprave kao i dobar marketing na svim nivoima. Kao najbitniji, istaknut je najviši državni nivo jer ako je on svestan neophodnosti digitalne transformacije i prihvati taj koncept biće posvećeniji širenju svesti o njegovoj važnosti i na niže nivoe.

Do 2020. godine treba da se stvori sinergija lokalne i centralne uprave. Lokalnim upravama treba omogućiti funkcionalnosti prilagođene njihovim potrebama, ali one istovremeno moraju imati obavezu da kroz izgrađene kanale komunikacije raportiraju centralnim vlastima.

Neki problemi kao što je uključivanje marginalizovanih grupa društva koji ne mogu na tradicionalne načine da koriste sisteme autorizacije će ostati izazovi za budućnost, ali biometrija jeste korak na kome treba intenzivno raditi.

Koristi od digitalne transformacije su brojne, a pre svega se odnose na dugoročno smanjenje troškova, povećanje transparentnosti i efikasnosti samih uprava, povećanje baze informacija o građanima i privredi koje se dalje mogu smisleno upotrebljavati i uvećan politički kapital.

„Naše društvo ima dovoljno pametnih ljudi koji dovoljno brzo usvajaju savremene tehnologije koje je neko drugi osmislio i dovoljno ih profesionalno izvršavaju. Tu mogu slobodno da kažem da ne zaostajemo za svetom.“

Na samom kraju osvrnuo se i na dosadašnja iskustva, integratorsku ulogu i e-government strategiju Sage. Istakao je glavne karakteristike Saginog pristupa poslovanju, a to su rešenja prema potrebama korisnika, konstantno menjanje i usavršavanje, neprestano usvajanje novih standarda, tehnologija i svetskih najboljih praksi kao i pružanje lokalne podrške koja je jako bitna za softvere kojima je potrebno konstantno održavanje i usavršavanje.

Kao osnova za sve u Sagi postoji servisno orjentisana i tehnološki nezavisna arhitektura, mogućnost rada na svim platformama, integracija sa svim popularnim aplikacijama kao što su Viber i Skype. Prednosti dobro osmišljenih i prihvaćenih kanala komunikacije  treba iskoristiti pa je naglašen i značaj korišćenja postojećih aplikacija jer ljude na njih ne treba navikavati.

„Mi kao društvo još uvek imamo centralizovan način razmišljanja višeg menadžmenta. Naučene lekcije iz saradnje sa privredom želimo da prebacimo ka e-Upravi. Ako svi servisi rade kako treba građaninu se javlja osećaj da zna zašto nešto plaća, ali i poverenje da će ta uprava biti uvek uz njega i u službi njegovih potreba. Ako smo svi povezani i zajedno učestvujemo u digitalnoj revoluciji, ostvarujemo korist za celo društvo. Zato svi moramo zajedno da nastupamo i stalno razmišljamo o tome šta je sledeće što nam je potrebno i na čemu treba da radimo.“

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas