Objavljeno: 7. 12. 2016 in Vesti i događaji

Među prvim srpskim partnerima Vibera

Otvori galeriju

Ako koristite Viber, sada je sasvim realno očekivati da ćete preko javnog naloga, npr. svoje omiljene banke, biti u prilici da ostvarite komunikaciju 1 na 1, (gde vam odgovor mogu dati čet botovi ili operateri banke) preko čet-botova. Evo jednog primera: Tražite najbliži bankomat? Potrebno je samo da pošaljete vašu lokaciju, a čet-bot će vam poslati tačnu lokaciju i naziv najbližeg bankomata ili ekspoziture, kao i procenu koliko ćete čekati tj. koliko je klijenata trenutno na čekanju u konkretnoj ekspozituri.

Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za razmenu poruka, predstavila je “Javne naloge” kao novu platformu za komunikaciju koja će omogućiti firmama, brendovima i javnim ličnostima da se povežu sa preko 800 miliona korisnika Vibera. Putem Javnih naloga, Viber pruža seriju rešenja pogodnih za korisnike svih profila koji pristupaju svojoj publici upotrebom 1-na-1 čet opcija ili objava za ciljnu i širu javnost na jedinstvenoj intuitivnoj platformi.

Zajedno sa Viberom i njegovim ostalim odabranim domaćim partnerima, prošle nedelje u Startit centru smo priredili posebnu prezentaciju i demonstraciju Viber javnih naloga. Pored naše učešća, partnerstvo su ostvarili još i Comtrade, Exit, Kurir, Claudia, Naxi Radio i prezentovali sopstvena rešenja u formi Javnih naloga i čet-botova.

Sagin bot-engine

Direktor sektora za razvoj sopstvenih proizvoda u Sagi, Milen Janjić, detaljnije je objasnio rešenje koje je njegov tim kreirao.

– Razvili smo bot-engine, model za parametrizaciju konverzacija i mehanizme koji ponderisane reči asociraju sa stablima konverzacije. Bot smo integrisali sa Viber PA API-em, ali je generalno bot nezavisan od kanala kojim prima dolazne poruke. U mogućnosti je da kroz bilo koji kanal primi poruku i u slučaju da prepozna konverzaciju i poveže je sa konverzacijom u svojoj bazi znanja, samostalno i automatski nastavi konverzaciju. Koliko scenarija će zaista da pokrije zavisi i od eksternih izvora sa kojima se integriše, tako na našem primeru imamo integraciju sa ATM i Branch adresarom kao i sa Queueing Managament-om a trenutno radimo na integraciji sa CORE sistemom sa ciljem da nam bot odgovori na upit stanja ili da napravimo P2P nalog za slanje novca. Bot može da nam izračuna gde nam je najbliži ATM ili ekspozitura, kao i da nam dâ procenu čekanja u ekspozituri, uz sve statičke odgovore nezavisne od izvora. Neprepoznate konverzacije bot prosleđuje na obradu agentu kontakt centra na zahtev korisnika, gde smo uradili integraciju sa Interactive Inteligence platformom. Na taj način smo omogućili da svi krajnji korisnicu koji pišu na jedan Javni nalog dobiju odgovor sa tog naloga, a da ih u stvari opslužuje veći broj agenata. Korisnik zadržava iskustvo komunikacije 1 na 1, a banka mogućnost da kroz javnu adresu odgovori svim korisnicima na isti način i kroz već postojeću aplikaciju Call centra.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas