Objavljeno: 23. 8. 2018 in Vesti i događaji

NF Innova u Top 25 Fintech Solution providers

Otvori galeriju

Velika nam je čast da objavimo da je NF Innova, naša ćerka kompanija, priznata kao jedna od Top 25 Fintech Solutions provajdera od strane CIO Applications Europe, za svoju jedinstvenu digitalnu bankarsku platformu. Rešenja koja isporučujemo mogu pomoći tradicionalnim bankama da preuzmu centralnu ulogu u partnerskim ekosistemima u nastajanju, i da budu nezamenljivi u svakodnevnim bankarskim aktivnostima klijenata.

Digitalna bankarska platforma omogućava besprekorni channel-hopping, omogućavajući korisnicima da menjaju uređaje tokom procesa bez ometanja toka akcije. Sa ovom platformom bankama je omogućeno da lakše upravljaju velikim brojem klijenata iz jedne tačke administracije i obezbeđena je konzistentnost u komunikaciji na svakom kanalu u mestu, isporučujući pravu informaciju u pravo vreme.

„Digitalno bankarstvo je više od samog kreiranja mobilnih aplikacija“, rekao je Gregor Bierent, generalni direktor New Frontier Grupe. Čitajte više o njegovom viđenju digitalne transformacije banaka u CIO Applications Europe magazinu.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas